In dit document wordt kort uitgelegd wat de stichting Vecht voor Jeugd doet, wat onze doelgroep is en hoe de aanvraagprocedure verloopt.

Het document kunt u hier downloaden