Een veel gestelde vraag aan het bestuur is wat er precies met het geld gebeurt? Het antwoord is even simpel als waar: al het geld dat de stichting Vecht voor Jeugd ontvangt, bijvoorbeeld via giften of als opbrengst van gehouden acties, gaat 1 op 1 naar de jongeren! De bestuursleden zijn allen vrijwilliger voor de stichting.

Jaarlijks legt het bestuur over de besteding van de middelen verantwoording af via het openbare jaarverslag.