‘Een blij kind is onbetaalbaar’ – stap 1

Een zogenaamde ‘intermediair doet een aanvraag voor ondersteuning van een kind/jongere.
Intermediairs zijn medewerkers van (basis-) scholen, maatschappelijk werkers, huisartsen, etc., die contacten hebben met kinderen/jongeren en vanuit hun professie signaleren welke kinderen extra steun nodig hebben.

Thea werkt op een basisschool in Hardenberg als Intern Begeleidster. Sinds een paar maanden krijgt zij van de leerkracht van groep 8 regelmatig signalen dat het niet goed gaat met Sem. De ouders van klasgenootjes van Sem bevestigen dit beeld; van een lieve, goedlachse jongen is Sem veranderd in een stille, vaak ruzie zoekende leerling. Ook gaat Sem niet meer mee met schoolreisjes. Thea besluit het gesprek aan te gaan met de ouders van Sem en komt er zo achter dat door het recente ontslag van vader, het gezin diep in de schulden dreigt te raken. Sem’s lidmaatschap van de scouting is inmiddels opgezegd, de enige laptop in huis is via Marktplaats verkocht en voor leuke dingen als schoolreisjes is er al helemaal geen geld meer. Thea besluit contact op te nemen met Vecht voor Jeugd met de vraag of die iets kunnen betekenen voor Sem.

‘Vecht voor Jeugd maakt geluk betaalbaar’ – stap 2

De intermediair beoordeelt de situatie aan de hand van door het bestuur opgestelde criteria.  Enkele belangrijke criteria zijn:

– de jongere moet in de gemeente Hardenberg wonen

– de jongere mag niet ouder zijn dan 17 jaar

– er mag slechts 1 aanvraag per kind per jaar worden gedaan
Bij twijfel over het voldoen aan de criteria kan altijd contact worden opgenomen met het secretariaat van Vecht voor Jeugd (zie Contact).

 

‘Elk kind verdient een kans’ – stap 3

De geanonimiseerde aanvraag wordt door het bestuur besproken en beoordeeld. Om de privacy van aanvragers te waarborgen is een privacy reglement ontwikkeld.

 

‘Het zal je kind maar wezen’ – stap 4

Na een positieve beoordeling zorgt Vecht voor Jeugd voor de betaling.