Vecht voor Jeugd  (VVJ) ontvangt van de gemeente Hardenberg een subsidie van € 10.000,- bedoelt voor het ondersteunen van aanvragen van gezinnen uit de gemeente Hardenberg. € 5000,- hiervan is een structurele bijdrage voor de komende jaren.

Het bestuur van VVJ is zeer blij met deze subsidie. Op deze wijze blijft het mogelijk om jongeren in de gemeente Hardenberg die door omstandigheden in de problemen zijn gekomen financiële en/of materiële steun te verlenen op cultureel, educatief of sportief gebied.

Het kind centraal ……….. dat is ook waar het de komende jaren om draait en zal draaien dankzij de steun van de gemeente!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*